Eierkonferansen 2017:

Den digitale fremtiden er NÅ

Det digitale samfunnet er allerede en realitet. Hvilke krav stiller dette til eiere, styre og ledelse?

Hvordan få armene rundt muligheter og utfordringer i din virksomhet?

Erfarne eiere, styreledere og toppledere deler sine erfaringer

Foredragene:

Kjersti Løken Stavrum (Adm. Dir. i Stiftelsen Tinius Trust)

"Den farlige fornektelsen."

Håvard Grjotheim (Adm. Dir. og konsernsjef i 07 Media)

"Digitalisering av media - forvitring og død, eller overlevelse og nye muligheter?"

Paul Chaffey (Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

"Digitalisering i offentlig regi."

Per Morten Hoff (Konsulent og tidligere leder i IKT-Norge)

"Digital, eller død!"

Jon Oluf Brodersen (Adm. Dir. i Sparebank 1 Banksamarbeidet)

"En varig omstilling - ingen kvikk-fix!"

Jens Rugseth (Eier og styrets leder i Link Mobility Group)

"Riv ned verdikjedene - Gå mobilt! Mobil strategi gir deg 1-til-1-dialog med dine kunder - endelig."

Live Haukvik (Chief Financial Officer i Komplett Group)

"Digitalisering betyr kontinuerlige investeringer - og ikke bare i teknologi."

Magne Solberg (Direktør IT i Coop Norge)

"Eier, ledelse og kunde - hvem driver og har nytte av digitaliseringsbølgen?"

Eilert Hanoa (Gründer og investor i Mamut, Visma og Kahoot)

"Digitalisering med en investors øyne."

Arve Føyen (Advokat og partner i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen)

"Endringstakten øker - hva med økt risiko i den digitale økonomien, regulatorisk risiko, rammebetingelser og hindringer?"

 

Om Eierkonferansen:

Eierkonferansen arrangeres for sjette gang og har som formål å være den årlige møteplassen for eiere, styre og toppledere som ønsker et dypdykk i tidsaktuelle emner. I år retter vi oppmerksomheten mot digitaliseringsbølgen og ser på hvilke krav denne stiller til styre og eiere.

Hvem deltar:

Arena for eiere, styre og ledelse.

Konferanseavgift:

Kr 1.850,-  inkluderer bevertning gjennom- og i etterkant av konferansen.